สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
162 หมู่ 1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ 053-681-310     โทรสาร 053-682-406

  Email:   maesariang244@gmail.com

facebook: maesariangpublichealth

แผนที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง