สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
162 หมู่ 1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ 053-681-310

  Email:  maesariangdpho20@gmail.com

facebook: maesariangpublichealth

แผนที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง