ตรวจร้าน

นายดำรงค์  นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง มองหมายให้นายโสรัจจ์  ปวงคำคง ร่วมปฏิบัติการกับทีมงานหน่วยเฉพาะกิจอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง, สภ.แม่สะเรียง, เทศบาลตำบลแม่สะเรียง, รพ.แม่สะเรียง และ สสอ.แม่สะเรียง ได้เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค COVID-19. ณ สถานที่จำหน่ายอาหารทะเล และสถานประกอบการที่คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ อาทิ ร้านหมูกะทะนวลจันทร์, ร้านชาบูดิ, โกดังอาหารทะเลบ้านจอมแจ้ง​(บ้านโม่ง)​ ม.1​ ต.แม่สะเรียง, โรงน้ำแข็งมิตรภาพ และร้านน้อยทะเลดอย เป็นต้น ได้สอบถามถึงเส้นทางการลำเลียงอาหารทะเล ได้กำชับถึงมาตรการของผู้ประกอบการในการรับส่งอาหารทะเล, การตรวจสอบพนักงานในสังกัด และการให้บริการลูกค้า ให้มีการใช้โปรแกรมไทยชนะหรือลงทะเบียนผู้มารับบริการ, การบริการเจล, ใส่แมส ตลอดจน มาตรการกินร้อน, ช้อนใครช้อนมัน และการล้างมือ เป็นต้น

สร้างสนาม ฮ รพ.สต.สล่าเชียงตอง

วันที่ 9  ธันวาคม  2563    นายจำเนียร  เกิดมงคล  ผอ.รพ.สต.สล่าเชียงตองได้ร่วมกับชาวบ้านผู้นำหมู่บ้านหมู่ 1-3-6ตำบลเสาหินและหน่วยงานในพื้นที่ (อบต.,ป่าไม้,ตำรวจ,ทหารฯลฯ)ได้ช่วยกันทำสนาม ฮ.ที่หมู่บ้านสล่าเชียงตอง มีผู้ร่วมกิจกรรม 280 คน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ ส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน สำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล บ้านแม่สอง  บ้านเสาหิน  และบ้านสล่าเชียงตอง  ต.เสาหิน

อ่านรายละเอียด

ประชุม กวป ช่างหม้อ

9 ธันวาคม  2563    นายดำรงค์  นันยบุตร  สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง นำคณะเยี่ยม เสริมพลัง รพ.สต.ช่างหม้อ และประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง  สัญจร

ณ รพ.สต.ช่างหม้อ

                                                                อ่านรายละเอียด

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ  รายละเอียด

เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  วันที่ 26  ธันวาคม  2563

เชิญบุคลาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ

อ่านรายละเอียด