9 ธันวาคม  2563    นายดำรงค์  นันยบุตร  สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง นำคณะเยี่ยม เสริมพลัง รพ.สต.ช่างหม้อ และประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง  สัญจร

ณ รพ.สต.ช่างหม้อ

                                                                อ่านรายละเอียด

Posted in กิจกรรม.